Dansk – taksonomiske niveauer

Redegørelse

I en redegørelse gengiver man sagsforhold, processer og forløb på en måde der lægger vægt på fx årsagssammenhænge og relationer; dvs. at en redegørelse for simple ukomplicerede forhold er tæt på gengivelse og referat, men en redegørelse for mere komplicerede sammenhænge kan omfatte samtlige taksonomiske niveauer.

Analyse

Analysen sætter fokus på udvalgte virkemidler i teksten. Analysen tegner et billede af teksten, som peger i en bestemt retning. Du kan fx fokusere på:

  • sproget, fx brug af ordklasser og syntaks
  • fremstillingsformer, fx panoramisk, scenisk
  • tidsforhold, fx kronologisk
  • billedsprog, fx metaforer, symboler og forholdet mellem realplan og billedplan
  • genremarkører, fx episk, lyrisk, dramatisk
  • fortælleteknik, synsvinkel og fortællerposition
  • temaer

Du skal dokumentere dine iagttagelser med gode eksempler og sørge for at den efterfølgende fortolkning tager udgangspunkt i analysen.

Fortolkning

I en fortolkning indkredser afdækker og præciserer man indholdet i en tekst, ud fra en opfattelse af at der er mere at afdække end ordene helt direkte angiver. Det er væsentligt at man har forklaret og afgrænset de forhold man danner sin fortolkning ud fra. I fiktive tekster vil fortolkningen beskæftige sig med hvordan tekstens dele skaber sin egen virkelighed (helhed), og hvad det indebærer for hvordan den virker på læseren, og hvordan læseren forstår den.

Perspektivering – Diskussion – Vurdering

I en perspektivering sætter man en sag, et emne eller et forhold ind i en større sammenhæng, fx over tid eller i relation til andre forhold.

I diskussionen fremstiller man en sag fra flere sider, så man afdækker hvad der ville kunne siges for og imod et emne eller en sagsfremstilling. Det er bl.a. væsentligt at man ikke kun ser en sag fra én synsvinkel, men også inddrager hvad der kunne udtrykkes fra en anden synsvinkel.

At vurdere betyder at bedømme og værdsætte, men som fagperson, ud fra faglige kriterier. Vurdering indbefatter både viden, forståelse, anvendelse, analyse og syntese.
En subjektiv holdningsmæssig vurdering, som ofte bruges i dagligsproget, er kun relevant i helt specielle sammenhænge når det gælder faglige tekster.

Beskrivelserne ovenfor er baseret på Eva Heltberg: Skriv løs! Slet og ret! Dansklærerforeningens Forlag, 2009