Tysk – Taksonomiske niveauer

Når tysk indgår i SRP anvendes begreberne redegørelse, analyse og fortolkning på samme som i fx dansk eller engelsk.

  • Redegørelse: hvad sker der, hvem gør hvad, hvor og hvornår etc. – samt indplacering i f.eks. en historisk periode og miljø.
  • Analyse / fortolkning: med udgangspunkt i gennemgået tema, der viser elevens analyse og fortolkning af bl.a. hovedpersonenerne, deres handling, tid, sted osv.
  • Diskussion, vurdering og perspektivering til andet gennemgået materiale