Drama – Taksonomiske niveauer

Redegørelse

  • Giv en kort og præcis redegørelse for handling, indhold og/eller udtryk. Er det eget projekt skal der redegøres og argumenteres for egen overordnede ide.

Analyse

  • Analysér og fortolk med brug af konkrete eksempler, citater, fotos og/ eller videoklip fra proces og produkt, tekst og/eller forestilling.

Diskussion/Vurdering/Perspektivering

  • Diskutér/vurdér/perspektivér med afsæt i fagligt materiale (f.eks. tekst, forestilling, billede, videoklip, artikel, anmeldelse).