Billedkunst – Progressionsplan (c-niveau)

Grundforløb: (mangler)

1.g.

  • Mindre løbende skriftligt arbejde, registreringsopgaver og noteskrivning – oftest udført i undervisningstiden:
  • Fagterminologi
  • Analyse (formelle virkemidler, betydnings-  og socialanalyse) og fortolkning
  • Bevidsthed om udvalgte kunsthistoriske perioder
  • Gengivelsesstrategier

Opgavegenrer:

Portfolio-kompetencer:

  • Mindre løbende skriftligt arbejde, registreringsopgaver og noteskrivning – oftest udført i undervisningstiden:
  • Fagterminologi
  • Analyse (formelle virkemidler, betydnings-  og socialanalyse) og fortolkning
  • Bevidsthed om udvalgte kunsthistoriske perioder
  • Gengivelsesstrategier