Billedkunst – Taksonomiske niveauer

Redegøre:

At kunne beskrive et kunstværk (f.eks. maleri, videokunst, skulptur, ruminstallation, arkitektur) nøgternt, præcist og uden fordomme.

Analysere:

At kunne bruge relevante forskellige typer af formal-, betydnings- og socialanalyse, afhængig af værktype. Formalanalyse sker “indenfor rammen”, hvor betydnings- og socialanalyse også kan trække på viden (symboler mv.) “udenfor rammen”, dvs. den kontekst værket er i.

Diskutere:

At kunne se værker i en social og historisk kontekst.

Her undersøges og diskuteres kunstværker i forhold til de personlige, politiske, psykologiske, økonomiske, sociale eller religiøse omstændigheder i samfundet.