Billedkunst – Taksonomiske niveauer

 

Redegøre:

At kunne beskrive et kunstværk (f.eks. maleri, videokunst, skulptur, ruminstallation, arkitektur) nøgternt, præcist og uden fordomme.

Analysere:

At kunne bruge relevante forskellige typer af formalanalyse og betydningsanalyse, afhængig af værktype. Formalanalyse sker “indenfor rammen”, hvor betydningsanalyse også kan trække på viden (symboler mv.) “udenfor rammen”, dvs. den kontekst værket er i. Derfor er der en glidende overgang til næste punkt.

Diskutere:

Der er både “indenfor rammen” og “udenfor rammen” ofte fortolkningsmuligheder af kunstværker.
Det handler om at kunne se værker i en social og historisk kontekst.
Her undersøges og diskuteres kunstværker i forhold til de personlige, politiske, psykologiske, økonomiske, sociale eller religiøse omstændigheder i samfundet.