Progressionsplan:

(Her skal være et link)

 

Opgavegenrer:

 • Litterær artikel
 • Kronik
 • Essay

kompetencer:

Litterær artikel:

 • Litterær analyse, fortolkning, perspektivering
 • genrebevidsthed
 • Faglig terminologi
 • Formidlingskompetencer:
 • modtagerbevidsthed
 • skriftlig fremstilling (sproglig korrekthed)
 • kohæsion
 • kohærens

 

Kompetencer:

Kronik:

 • Redegørelse, argumentations- og retorisk analyse, fortolkning, diskussion
 • genrebevidsthed
 • Faglig terminologi
 • Formidlingskompetencer:
 • modtagerbevidsthed
 • skriftlig fremstilling (sproglig korrekthed)
 • kohæsion
 • kohærens

 

Kompetencer:

Essay:

 • Afsøge, undersøge, reflektere
 • Formidlingskompetencer:
 • afsender- + modtagerbevidsthed
 • skriftlig fremstilling (sproglig korrekthed)
 • kohæsion
 • kohærens

Opgavegenrer:

Den litterære artikel:

Den litterære artikel som opgavegenre handler om at analysere en eller flere fiktionstekster.

Som forfatter af artiklen er dit mål at delagtiggøre den interesserede læser i hvad du har fundet ud af omkring teksten, og at overbevise læseren om gyldigheden af det.

Den litterær artikel bør indeholde:

 • en indledning der kan fange læseren
 • en kort præsentation af teksten
 • en metodisk tekstanalyse
 • en fortolkning, baseret på analysen
 • en perspektivering af teksten
 • en afrunding der opsummerer og viser tilbage til indledningen
Opgavetyper i en litterærartikel:

Den litterære artikel indeholder følgende opgavetyper, der dog ikke skal have særskilt overskrift i selve opgaven.

 • Indledning: Præsentation af tekstmaterialet samt et tematisk fokus
 • Analyse: Danskfaglig analyse, dvs., med anvendelse af danskfaglig metode og begreber. Analysen skal udfolde den vinkling som indledningen har lagt, og det fokus som selve opgaveteksten har formuleret. Husk at dokumentere i form af tekstnedslag
 • Fortolkning: Her præsenterer du dit samlede bud på en forståelse af teksten med udgangspunkt i din analyse.
 • Perspektivering: Perspektiver i overensstemmelse med opgaveformuleringen, dvs. fx til genre, tema eller periode.
 • Afrunding: Rund artiklen af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der.

Kriterier for en god opgave:

(mangler pt.)

Kronikken:

Kronikken som opgavegenre handler om at belyse og analysere en argumenterende tekst, samt føre diskussionen af dens emne et skridt videre.

Som forfatter af kronikken har du gjort din stilling op og skal klæde læseren på til også at tage kvalificeret stilling.

Opgavetyper i en litterærartikel:

Kronikken indeholder følgende opgavetyper, der dog ikke skal have særskilt overskrift i selve opgaven.

 • Indledning: Præsentation af tekstmaterialet samt et emne/fokus
 • Redegørelse: Gør kort rede for hvad skribenten mener, dvs. præsentér de centrale synspunkter i prioriteret rækkefølge.
 • Sproglig karakteristik: Karaterisér hvordan synspunkterne fremføres. Analysér brugen af argumentation og sprog. Giv eksempler og husk at bruge danskfaglige begreber. (Analyse af hovedargumentet/-erne med påstand, belæg, virkemidler mm.)
 • Diskussion: Præsentation og afvejning af forskellige synspunkter. Diskutér emnet med udgangspunkt i tekstens synspunkter og i din analyse af dem. Inddrag andre(s) synspunkter og tilfør gerne relevant viden om emnet. HUSK at diskussionen ikke handler om, hvad du synes, men om at få belyst emnet fra flere sider!
 • Afrunding: Rund kronikken af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der. Her må du gerne tage stilling og konkludere.

Kriterier for en god opgave:

(mangler pt.)

Essayet:

(Her mangler noget tekst)

Et essay indeholder følgende elementer:

 • Indledning: Åbningen bør være undrende, åben, undersøgende, sprogligt interessant — dvs. essayistisk
 • Hovedafsnit:
  • Beskriv hovedemnet fra 3-5 vinkler
  • Sørg for at præsentere og indarbejde tekstforlægget
  • Indarbejd både abstrakte og konkrete sekvenser, dvs. både eksempler og refleksioner.
  • Hold dig til emnet!
  • Sørg for gode overgange
  • Besvar (eller reflektér i det mindste) over alle de spørgsmål du stiller. Og omvendt: stil kun spørgsmål du kan besvare eller reflektere over.
  • Sørg for variation i eksemplerne.
  • Inddrag læseren og personlig sprogbrug
  • Inddrag danskfaglig viden (og terminologi/ begreber).
  • Kontroller at du har besvaret opgaven.

 

Afrunding:

Rund essayet af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der. Husk af afslutte essayet åbent mod yderligere refleksion.

Kriterier for en god opgave:

* opfylder opgavens krav og anvisninger

* undersøger, reflekterer

* har emnefokus

* har overblik over materialet

* tager afsæt i materialet

* udnytter materialet i sine refleksioner

* inddrager skribentens egne overvejelser og evt. andet stof

* afrunder i en åbning, hvor læseren kan fortsætte refleksionerne