Analysemetoder i dansk

Litterære stofområde

Prosaanalyse – analysemetoder:

 • Tekstinterne:
  • Nykritisk
  • Strukturalistisk
  • Psykoanalytisk
  • Læserorienteret
  • Postmoderne
 • Teksteksterne:
  • Socialhistorisk
  • Ideologikritisk
  • Feministisk
  • Biografisk

Digtanalyse og dramaanalyse

Det sproglige stofområde

 • Retorisk analyse
 • Argumentationsanalyse
 • Diskursanalyse
 • Sociolingvistisk analysemetode
 • Stilistisk/Sproglig analyse (tekstlingvistisk)

Det mediemæssige stofområde

 • Artikelanalyse
 • Dokumentaranalyse
 • Filmanalyse (spillefilm, kortfilm)
 • Analyse af kommunikationssituation
 • Reklameanalyse (herunder billedanalyse)
 • Nyhedsanalyse
  • Nyheder i avis – artikelanalyse
  • Nyheder på TV – TV-avisen, Nyheder, BBC ect.
  • Analyse af mediebilledet

Start med at holde metodeafsnittet enkelt

 • Redegøre for analysedesignet:
  • Valg af tekst (er)
  • Vinkling på analyse
 • Redegøre for proces/fremgangsmåde
 • Tænk over tilvalg og fravalg!!
 • Tænke over den valgte analysemetodes muligheder og begrænsninger.
 • Måske eklektisk tilgang.