Metoder i tyskfaget

Tyskfaget arbejder med tekster bredt forstået, herunder

 • Noveller og romaner
 • Lyrik (herunder sang- og raptekster)
 • Spille- og kortfilm og deres manuskripter
 • Sagtekster af enhver art
  • herunder reklamer, avisartikler, nyhedsudsendelser
 • Digitale medier, herunder sociale medier

I tekstarbejdet i de skønlitterære genrer (herunder film) arbejder vi analytisk med bl.a.

 • Personkarakteristik
 • Komposition f.eks. handlingskurver, kronologi, konfliktopbygning, plot-twists
 • Fortællervinkler
 • Stilistik
 • Tema og budskab
 • I filmanalyse arbejder vi kun i begrænset omfang med filmtekniske virkemidler

Vi arbejder desuden med symboler og fortolkning samt historisk og kulturel perspektivering

I faglitterære genrer (herunder film og digitale medier) arbejder vi med

 • Udpegelse af hovedsynspunkter, budskab
 • Analyse af konflikt og tema
 • Historisk og kulturel kontekst