Metoder i drama

Praktisk:

Faget arbejder med en bred vifte af praktiske metoder, afhængigt af forløbets eller modulets tema, valg af forestilling og dramatisk idé. Oftest vil arbejdet være øvelsesbaseret, eksperimentelt og kreativt og undersøge forskellige virkninger af f.eks. krop, stemme, sprog, rum og tekniske virkemidler.
I naturalistisk teater arbejdes der f.eks. med Stanislavskijs system til indlevelse, i episk teater arbejdes med Brechts Verfremdungseffekter som metode til at skabe distance til rollen og bryde med naturalismens virkelighedsillusion, mens der i moderne iscenesættelser anvendes en hybrid af forskellige metoder i processen, f.eks. viewpoints, devising, improvisation samt større fokus på andre teatrale elementer udover skuespilleren.

Teoretisk:

a) Dramaturgisk analyse
I forbindelse med opgaveskrivning kan man vælge at analysere et manuskript (eller uddrag heraf) med henblik på en undersøgelse af f.eks. tema / budskab i sammenhæng med f.eks. typiske genretræk, sprog, dramaturgisk model (berettermodel, montage, cirkulært drama osv.), personkarakteristik m.m. Dette kan kædes sammen med en faglig analyse og anden metodisk tilgang fra det andet fag.
Se mere i bilag 1a.

b) Forestillingsanalyse
I forbindelse med opgaveskrivning kan det være oplagt at analysere en forestilling (eller uddrag heraf) som er filmatiseret (af professionelle!). Optagelsen af forestillingen skal gerne være iscenesat på et teater eller i et andet teatralt rum (og skal altså dermed ikke være en spillefilm (Hollywood). I enkelte tilfælde kan analyse også tage afsæt i fotos fra en forestilling.
Analysen vil ofte tage udgangspunkt i en række faglige observationer og vil på baggrund af disse føre til en analyse og diskussion/vurdering af betydningen af disse fra afsender (instruktør/skuespillere) og hos modtager (publikum).
Forestillingsanalyse er en særlig dramafaglig metode som kan være god at kombinere med andre fag, f.eks. sprogfagene.
Tilgangen til forestillingsanalysen kan variere afhængigt af fokus for undersøgelsen – se mere i bilag 1a-b-c og bilag 2.

Bilag 1

a)

b)

c)

Henrik Flygare m.fl.: “Drama i dansk”, Systime, 2004, s. 14-15.

Bilag 2

Mortensen og Thulstrup: “Teater i det nye årtusinde”, Frydenlund, 2012, s. 97.