Idræt – Taksonomiske niveauer

Redegørelse

I idræt skal eleverne kunne skrive en god redegørelse i alle genrer. Fælles for en god idrætsfaglig redegørelse er, at eleven udvælger det relevante fokus og stof (begreber og teorier) i forhold til

emnet/opgaven. Begreberne skal beskrives, men sammenhængene imellem dem skal også forklares ved hjælp af fagudtryk.

Det er vigtigt altid at understøtte fakta med kildehenvisninger.

Analyse/ undersøgelse

En analyse i idræt kan også kaldes en forklaring, og må ikke forveksles med analyse i de humanistiske fag. I idræt handler det om at komme med en detaljeret beskrivelse af og forklaring på data/empiri, hvilket kan have forskellige former som f.eks. figurer, tabeller, grafer, søjlediagrammer, talrækker, billeder osv. Analysen kommer på den måde til at indeholde en diskussion af dine resultater, idet du sammenholder de fundne data med teorien fra redegørelsen.Anvendelse af den korrekte terminologi.

Diskussion/ vurdering

Diskussion i idræt kan indeholde flere ting. Hvis der findes en hypotese, skal den vurderes i forhold til de data man netop har analyseret og forklaret. Derudover skal man på baggrund af forskellige synsvinkler opstille nogle spørgsmål (hvis de ikke er givet på forhånd), som man kan holde op mod hinanden og diskutere ud fra flere faglige tilgange. Man kan kigge på fordele og ulemper, årsagssammenhænge samt perspektivere til f.eks. miljømæssige, medicinske eller samfundsmæssige konsekvenser og etiske problemstillinger