Idræt – Progressionsplan

Grundforløb

Eleverne introduceres til faget og fagets arbejdsmetoder.

C-niveau

Der arbejdes med faget indenfor 3 hovedområder:

  • Nye og klassiske idrætter
  • Boldspil
  • Musik og bevægelse

Ydermere arbejdes der med opvarmningsprogrammer i 1.g og et større træningsprojekt i 3.g. Til hvert forløb udfærdiges en drejebog, der kan anvendes til en eventuel eksamen.

B-niveau

Den teoretiske del af faget vægtes i langt højere grad, så vægtningen mellem teori og praktik nu er 50/50. Det kommer blandt andet til udtryk i et større krav til den skriftlige dimension.

Praktik: Samme hovedområder som på C-niveau
Teori: Natur- og sundhedsvidenskabelig samt humanistisk og samfundsvidenskabelig tilgang til fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner.