Naturgeografi – Progressionsplan

1.g.

 • Hypotese, opstilling afprøvning
 • Fejlkilder
 • Modelforståelse
 • Taksonomiske niveauer i NG
 • Informationssøgning
 • Perspektivere til samfundsfag og andre fag
 • Bilagslagring til eksamen
 • Strukturelle fejl i forsøg i forhold til den virkelighed der forsøges illustreret
 • Geofaglige arbejdsmetoder

2.g.

 • Hypotese, opstilling afprøvning
 • Fejlkilder
 • Modelforståelse
 • Taksonomiske niveauer i NG
 • Informationssøgning
 • Perspektivere til samfundsfag og andre fag
 • Bilagslagring til eksamen
 • Strukturelle fejl i forsøg i forhold til den virkelighed der forsøges illustreret
 • Geofaglige arbejdsmetoder
 • Inddrage teori/model i forhold til egen empiri
 • Diskutere teori/model

C-niveau:

Opgavegenrer:

 • Journaler: Dataindsamling
 • Rapporter: Behandling og fortolkning
 • Oplæg/præsentationer/posters
 • Fremstilling af forskelligt geografisk materiale såsom kort, figurer, diagrammer o.l; Mindmaps

Kompetencer:

 • Hypotese, opstilling afprøvning
 • Fejlkilder
 • Modelforståelse
 • Taksonomiske niveauer i NG
 • Informationssøgning
 • Perspektivere til samfundsfag og andre fag
 • Bilagslagring til eksamen
 • Strukturelle fejl i forsøg i forhold til den virkelighed der forsøges illustreret
 • Geofaglige arbejdsmetoder
 • Introduktion til innovation

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • Journaler: Dataindsamling
 • Rapporter: Behandling og fortolkning
 • Oplæg/præsentationer/posters
 • Fremstilling af forskelligt geografisk materiale såsom kort, figurer, diagrammer o.l
 • Mindmaps
 • Projektopgave i grupper.

Kompetencer:

 • Hypotese, opstilling afprøvning
 • Fejlkilder
 • Modelforståelse
 • Taksonomiske niveauer i NG
 • Informationssøgning
 • Perspektivere til samfundsfag og andre fag
 • Bilagslagring til eksamen
 • Strukturelle fejl i forsøg i forhold til den virkelighed der forsøges illustreret
 • Geofaglige arbejdsmetoder
 • Inddrage teori/model ift egen empiri
 • Diskutere teori/model
 • Arbejde innovativt