Progressionsplan:

(Her skal være et link)

 

C-niveau:

Opgavegenrer:

 • Journaler: Dataindsamling
 • Rapporter: Behandling og fortolkning
 • Oplæg/præsentationer/posters
 • Fremstilling af forskelligt geografisk materiale såsom kort, figurer, diagrammer o.l; Mindmaps

Kompetencer:

 • Hypotese, opstilling afprøvning
 • Fejlkilder
 • Modelforståelse
 • Taksonomiske niveauer i NG
 • Informationssøgning
 • Perspektivere til samfundsfag og andre fag
 • Bilagslagring til eksamen
 • Strukturelle fejl i forsøg i forhold til den virkelighed der forsøges illustreret
 • Geofaglige arbejdsmetoder

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • Journaler: Dataindsamling
 • Rapporter: Behandling og fortolkning
 • Oplæg/præsentationer/posters
 • Fremstilling af forskelligt geografisk materiale såsom kort, figurer, diagrammer o.l; Mindmaps; Projektopgave i grupper.

Kompetencer:

 • Hypotese, opstilling afprøvning
 • Fejlkilder
 • Modelforståelse
 • Taksonomiske niveauer i NG
 • Informationssøgning
 • Perspektivere til samfundsfag og andre fag
 • Bilagslagring til eksamen
 • Strukturelle fejl i forsøg i forhold til den virkelighed der forsøges illustreret
 • Geofaglige arbejdsmetoder
 • Inddrage teori/model ift egen empiri
 • Diskutere teori/model

Opgavegenrer:

Rapport:

I naturgeografi finder du to rapport-typer:

 • Forsøgsbaseret rapport
 • Feltrapport

Rapporterne skrives over følgende emner:

 • Vandføring i vandløb
 • Porøsitet og permeabilitet
 • Infiltration i jord
 • Bølgehastighed- Tsunami

Kriterier for en god opgave:

 • Opgavespecifikt formål OG overordnet formål (ift. “virkeligheden”)
 • Kobling til teori (=anvendelse), bruge/definere relevante fagbegreber
 • Skal muliggøre gentagelse af 3.person
 • Billeder skal kommenteres
 • Struktur/orden i fremstillingen skal anvendes klart (fx lineær regression)
 • Korrekte enheder
 • Refleksion ift hypotese/teori og virkeligheden.
 • Vurder fejlkilderne og deres betydning for resultaterne: kan din nye viden bruges på de virkelige fænomener der ønskes undersøgt

(Her skal være en PDF-fil med en eksemplarisk opgave)

Taksonomiske niveauer

Redegørelse:

 • formål,
 • hypoteseopstilling
 • teori eller model
 • øvelsesbeskrivelse inkl. billeder/tegning

Analyse/ undersøgelse:

 • databehandling
 • evt. grafisk fremstilling

Diskussion/ vurdering:

 • vurdere resultater, fejlkilder