Kemi – Progressionsplan

1.g.

 • Simpel kobling mellem stoffers struktur og egenskaber
 • Makroskopisk beskrivelse af stoffer
 • Mikroskopisk beskrivelse af stoffer
 • Symbolfremstilling og relationen til de to ovenstående
 • Korrekt anvendelse af enheder og betydende cifre i forbindelse med kemiske mængdeberegninger
 • Simple pH beregninger

2.g.

 • Udvidet kobling mellem stoffers struktur og egenskaber
 • Detaljeret mikroskopisk beskrivelse af stoffer
 • Avancerede pH beregninger
 • Brug af matematiske modeller til beskrivelse af kemiske ligevægte og reaktionshastighed.

3.g.

 • Udvidet anvendelse af matematiske modeller til beskrivelse af kemiske systemer
 • Grafisk analyse af kemiske systemer
 • Anvendelse af spektroskopiske metoder til strukturopklaring