Religion – Progressionsplan

Religion C

 • Små skriftlige øvelser: Logbog, hurtigskrivning, Artikler til aviser, google.doc fælles noter.
 • Tænkeskrivning
 • Mindmaps
 • Begrebsbog
 • Artikler efter ekskursion til avis
 • powerpoint præsentationer.

Religion B

 • Samme som ovenstående
 • Mindre feltrapport der ligner den endelige rapportskrivning

Rapportskrivning: (Dokument med nærmere konkretisering udleveres til eleverne. Her kortfattet)

 • Indledning: Hvor opgaven motiveres
 • Redegørelse: Kan udelades. Kort præsentation af genstandsfeltet: Hvad undersøges: Hvem, hvad, hvor

Præsentation af metode og teori:

 • Dokument med definition af metoder og teori udleveres
 • Analyse: På baggrund af empiri – gerne indsamlet ved feltarbejde
 • Ved analysen stilles krav til brug af religionsfaglig terminologi
 • Der foretages enten religionssociologisk eller religionshistorisk undersøgelse
 • Religionssociologisk: Med religionsociologisk fokus + teori. Feltarbejde + interview anvendes som empiri
 • Religionshistorisk metode: Tekster, billeder o.a. analyseres med væld af forskellige metoder snuppet fra dansk eller historie: Fænomenologisk, komparativ, kildekritik, diskursanalyse, ritualanalyse mv.
  Vurdering + Diskussion og evt. perspektivering (Dog altid perspektivering til emner gennemgået tidligere i undervisningen.)