Tysk – Opgaver

I tysk arbejder vi skriftligt med bundne og frie opgaver. Opgaverne træner og tester grammatik, ordforråd og tekstanalyse. Skriftlighed er en integreret del af undervisningen og skriftlighed forekommer også i form af skriftlige hjemmeopgaver.

B-niveau (1. og 2.g):

Frie opgaver kunne være:

 • Resumé/sammenfatning af tekstindhold
 • Billedbeskrivelse
 • Filmanmeldelse
 • Digte videre på en historie
 • Tegneserie
 • Læserbrev
 • Mail
 • Podcast
 • Vodcast
 • Powerpoint-fremlæggelser (fx optaget med screencast-o-matic)
 • Novelleanalyse
 • Billedanalyse
 • Filmanalyse
 • Analyse af sange
 • etc.

Bundne opgaver kunne f.eks. være:

 • Grammatiske øvelser
 • Oversættelser

Med disse opgaver trænes grammatik, ordforråd og tekstanalyse, hvor også evnen til at arbejde med indholdet af en tekst vurderes. Opgaverne bygges op over de taksonomiske niveauer:

 • Redegørelse – hvem, hvad, hvor, hvornår osv.
 • Analyse / fortolkning: hvorfor, hvordan med udgangspunkt i et emne, f.eks. analyse af en tekst med fokus på kulturmøder, ungdomskultur etc.
 • Diskussion / vurdering / perspektivering

Læringsfokus i de forskellige opgaver kan variere meget, men generelt vægtes både det indholdsmæssige og det sproglige (grammatik: Verber, kongruens, artikler, pronominer, præpositioner, ordstilling, genitiv, etc. samt relevant og korrekt ordforråd).

Kravene til grammatisk korrekthed skærpes fra 1.g til 2.g, efterhånden som de grammatiske emner er gennemgået i undervisningen.

Nedenfor følger et eksempel på en oversættelsesopgave i 1.g og 2.g

1.g: Eksempel på opgave

2.g: Eksempel på opgave

A-niveau i 3.g:

På A-niveau (i 3.g) arbejdes med

 • Ordforrådsøvelser
 • Grammatikopgaver
 • Indholdsresumé
 • Kommenteringsopgaver
 • Analyse og fortolkning
 • Billedbeskrivelser
 • Filmanmeldelser
 • Mind-map
 • Kreative øvelser
 • Etc.

De fleste opgaver træner de typer af delopgaver, der udgør den skriftlige eksamen, herunder

 • Oversættelse fra tysk til dansk
 • Resume af dansk tekst
 • Længere, sammenhængende opgave med indledning og konklusion, der demonstrerer tekstforståelse.
 • Opgaver, hvor man bliver bedt om at behandle et særligt udvalgt aspekt af en foreliggende tysk tekst eller et billede, f.eks.
  • beskrive et billede
  • karakterisere personer
  • forklare symbolik
  • kommentere mindre tekstuddrag eller citater
  • diskutere dilemmaer

Kriterier for en god opgave:

I tysk er den sproglige side af opgaven mindst lige så vigtig som den indholdsmæssige – hvis ikke vigtigere.

I undervisningen lægges der stor vægt på at træne den sproglige korrekthed, herunder

 • Verber (tid og bøjning)
 • Artikler
 • Ordstilling
 • Pronominer
 • Præpositioner
 • Adjektiver
 • Aktiv / passiv
 • Konjunktiv
 • Osv.

Der stilles på A-niveau i 3.g større krav til grammatisk korrekthed, varieret sprog samt kendskab til idiomatiske (faste) udtryk. Desuden stilles der større krav til tekstanalyse – herunder evnen til at kunne karakterisere, analysere, fortolke og til f.eks. at kunne indplacere teksten i den historiske periode, den foregår i.

Studentereksamensopgaven (max. 400 ord) består af:

 1. Fri skriftlig opgave på baggrund af tekstforståelse og nogle tilhørende tekstspørgsmål.
 2. I den nuværende eksamensform er oversættelse også en opgavetype, der testes i til skriftlig eksamen.
 3. I den nuværende eksamensform er resumé også en opgavetype, der testes i til skriftlig eksamen.

Taksonomiske niveauer:

 • Redegørelse: hvad sker der, hvem gør hvad, hvor og hvornår etc. – samt indplacering i f.eks. en historisk periode og miljø.
 • Analyse / fortolkning: med udgangspunkt i gennemgået tema, der viser elevens analyse og fortolkning af bl.a. hovedpersonenerne, deres handling, tid, sted osv.
 • Diskussion, vurdering og perspektivering til andet gennemgået materiale

Her er et eksempel på en opgave på A-niveau:

Opgave 3.g: Eksempel på opgave