Dansk – Progressionsplan

Grundforløb – introduktion til:

 • Argumentationsanalyse
 • Retorisk analyse
 • Sprogrigtighed

Fra 1.g til 3.g øges kravene inden for disse områder:

 • Redegørelse
 • Litterær analyse
 • Sproglig analyse
 • Medieanalyse
 • Fortolkning
 • Perspektivering
 • Diskussion
 • Vurdering
 • Genrebevidsthed
 • Brug af faglige begreber
 • Formidlingsbevidsthed
 • Skriftlig fremstilling og sprogrigtighed