Spansk – taksonomiske niveauer

Taksonomiske niveauer i den skriftlige eksamen i spansk:

For at kunne løse opgaverne har du brug for grammatisk analyse samt at perspektivere til kulturel indsigt.

Taksonomi ifm. SRO og SRP

Der er stor forskel på fremgangsmåden i den skriftlige eksamen og i forbindelse med skrivning af SRO eller SRP i spanskfaget. Eleverne skal følge danskfagets metoder, når der skrives i SRO eller SRP og bevæge sig på alle de taksonomiske niveauer. Se dansk.

Du kan her læse en SRP i fagene spansk og engelsk – Se bilag SRP

SRP-Spansk-Engelsk