Metoder i Naturgeografi

I gang med en opgave – få styr på:

 • Undersøgelsesdesign – undersøgelsens overordnede metode
 • Fremgangsmåde – metode til indsamling af analyse og empiri
 • Slutningsformer

Undersøgelsesdesign

Ofte arbejdes der med problemstillinger hvor kun en mindre del af undersøgelsesspørgsmålet kan undersøges ved selvstændigt at indsamle og analyse empiri. Konklusioner baserer sig derfor ofte både på egne og andres undersøgelser. Sammensætningen/valget af egne undersøgelser og anden empiri kan kaldes undersøgelsens undersøgelsesdesign.

Fremgangsmåde – metode til indsamling og analyse af empiri

Eksempler på anden empiri – Empiri frembragt af andre

 • GIS-data
 • Tematiske og topografiske kort
 • Statistik
 • Klimadata
 • Seismogrammer

Slutningsformer

 • Hypotetisk deduktion
 • Induktion
 • Abduktion

(Se yderligere i Geo-Nyt 2019-3 nr 97)

Mere om metode

 • ”Metoder i naturgeografi” Philip Jacobsen i Geo-Nyt 2019-3 nr. 97
 • ”Empiribaseret undervisning i naturgeografi efter 2017-reformen” i Geo-Nyt 2019-1 nr. 95
 • Metoder Naturgeografi i AT-håndbogen, Systime
 • Om GIS i ”Naturgeografi – Jorden og Mennesket, Geografiforlaget, 2006, side 21-26