Billedkunst – Opgaver

Eleverne arbejder skiftevis individuelt og sammen med andre i klasseundervisning, korte kursusforløb og større problemorienterede projektforløb.

Centralt i billedkunstundervisningen er portfolioen. Portfolio betyder en beholdning af dokumenter; beholdningen opbevares i en fysisk mappe, hvori eleven skal dokumentere sine erhvervede kompetencer i faget.

Opgavetyper i en portfolio:

  • Billedanalyse
  • Registreringsopgaver (f.eks. mindmaps, tegneøvelser med forskellig fokus: perspektivtegning, tegnetekniske øvelser, parafrasering. Endvidere arkitekturmodelering og skulptureringsøvelser)
  • Noter (refleksioner over lektie og praktisk arbejde, gerne i kombination)
  • Fotos (som dokumentation og/eller selvstændigt produkt.)

Kriterier for en god portfolio:

Den gode portfolio er en systematisk samling af arbejder, som viser elevens præstationer inden for fagets temaer og kompetencer.

Den skriftlige dimension indbefatter elevens selvstændige valg af indhold, og viser elevens refleksioner omkring emner, analyser af professionelle værker, registrerings- og fotoopgaver.