Samfundsfag – Progressionsplan

Minimumsbeskrivelse.

1.g.

 • Redegørelse
 • Kildehenvisninger
 • Viden om taksonomiske niveauer
 • Argumenter for/imod
 • Simpel beregning

2.g.

 • Undersøg
 • Sammenlign
 • Diskutér/Vurdér
 • Notat
 • Hypotese
 • Udled af tabel/regression

3.g.

 • Undersøg
 • Sammenlign
 • Diskutér/vurdér
 • Notat
 • Hypotese
 • Udled af tabel/regression

C-niveau:

Ingen fordybelsestid på c-niveau

B-niveau:

Opgavegenrer:

Mindre opgaver
Synopsis

Kompetencer:

 • Udarbejde eksamenssynopsis

A-niveau:

Opgavegenrer:

Skriftlige eksamensopgaver
Eksamenssynopsis
Projektrapporter

Kompetencer:

Overordnet set:

anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser