Idræt – Opgaver

Selvom der er en skriftlig dimension i faget idræt, så tæller bedømmelsen af de skriftlige opgaver med i den sammenlagte mundtlige standpunkts- og årskarakter. Det skriftlige arbejde er med til at kvalificere undervisningen og bruges i høj grad i en eventuel eksamenssituation (hvis faget udtrækkes til eksamen).

I idrætsfaget arbejder med en følgende overordnede opgavetyper:

Synopsis

Synopsis kan udfærdiges på baggrund af arbejde med opvarmningsprogrammer, danseperformance, koreografier og træningsprojektet (hvis man også har idræt på B-niveau). En synopsis i idræt kan se ud på mange måder og afhænger af, hvilken disciplin og emne, der er aktuelt. Formen vil fremgå af opgaveformuleringen.

Drejebog

 • Skabelon for den praktiske del af eksamen
 • Skal indeholde, hvilke færdigheder/fokuspunkter fra undervisningsbeskrivelsen i idrætsdisciplinen, der vil vises til eksamen
 • Skal afspejle den undervisning der er foregået inden for idrætsdisciplinen, men må gerne indeholde andre enkelte elementer der ligger ud over.
 • 1 side pr. idrætsdisciplinen (3 sider i alt)
 • Se skabelon Skabelon-til-drejebog
 • Se eksempel 3-eksempler-på-drejebøger-2016

Opgavegenren hænger sammen med det fakultet, som opgaven figurerer under.

Projekt

Træningsprojekt i 3.g i idræt på C-niveau.

 • Eleverne skal sammensætte og udføre et træningsprogram over 6-8 uger.
 • Efterfølgende laves en rapport over projektet.
 • Elevkompetencer: omsætte teoretisk viden til praktik, gennemføre, analysere testresultater (empiri) og analysere/diskutere.
 • Rapporten er individuel.

Rapport

Rapporterne skal som udgangspunkt repræsentere et varieret udsnit af læreplanen. Derfor vil rapporternes opbygning og struktur være meget forskellige. Desuden skal de repræsentere flere af de hovedområder, som idræt dækker.

 • grupperapporter.
 • individuelle rapporter.

Rapporterne kan fx indeholde bevægelsesanalyser, arbejdskravsanalyser, komparative analyser, referater, cases, analyse af interviews og lignende.

I rapporterne arbejdes der med følgende elevkompetencer: Redegøre, analyse, fortolkning, diskussion, perspektivering, empirisk arbejde, samarbejde, brug af analyseværktøjer (app’s og anden software).

Kriterier for en god opgave

 • Arbejde på de forskellige taxonomier.
 • Relevante kildehenvisninger
 • Kunne arbejde med og anvende metoder fra de forskellige fakulteter, hvor det er relevant
 • Kunne anvende og forklare relevante billeder, figurer og statistisk materiale
 • Anvendelse af den korrekte terminologi.