Engelsk – Progressionsplan

Grundforløb og 1.g.

Introduktion af genrer og analytiske redskaber. F.eks arbejdes der i fiction med characterisation og setting. Og i non-fiction arbejdes der f.eks. med structure og rhetorical devices. Vurdering af opgaver foretages på baggrund af disse redskaber, samt sproglig korrekthed. Se en mere uddybende beskrivelse af de analytiske redskaber nedenunder.

2.g.

Analysekompetencer: uddybende

 • Redegørelse: indhold, synspunkter.
 • Analyse + fortolkning: faglig terminologi og genrebevidsthed om ikke litterære og litterære tekster
 • Diskussion: sammenstilling af forskellige og ofte modsatrettede synspunkter med argumentation for disse, forankret tekstnært med faglig terminologi
 • Vurdering og perspektivering: Bevidsthed om samfundsforhold, kulturelle og historiske sammenhænge

Formidlingskompetencer:

 • kohærens: strukturel sammenhæng og dybere forståelse af de sammenhænge, ord opererer i. Ordforråd, mm.
 • kohæsion: (grammatik og sproglig sammenhæng)
 • modtagerbevidsthed: at man er bevidst om sprogligt niveau og kan indrette sproget derefter i forhold til den givne modtager

3.g.

Analysekompetencer: komplekst

 • Redegørelse: indhold, synspunkter.
 • Analyse + fortolkning: faglig terminologi og genrebevidsthed om ikke litterære og litterære tekster
 • Diskussion: sammenstilling af forskellige og ofte modsatrettede synspunkter med argumentation for disse, forankret tekstnært med faglig terminologi
 • Vurdering og perspektivering: Bevidsthed om samfundsforhold, kulturelle og historiske sammenhænge

Formidlingskompetencer:

 • kohærens: strukturel sammenhæng og dybere forståelse af de sammenhænge, ord opererer i. Ordforråd, mm.
 • kohæsion: (grammatik og sproglig sammenhæng)
 • modtagerbevidsthed: at man er bevidst om sprogligt niveau og kan indrette sproget derefter i forhold til den givne modtager

Opgavegenrer:

 • Fiction essay
 • Nonfiction essay

Kompetencer:

 • Redegørelse: indhold, synspunkter.
 • Analyse + fortolkning: faglig terminologi og genrebevidsthed om ikke litterære og litterære tekster
 • Diskussion: sammenstilling af forskellige og ofte modsatrettede synspunkter med argumentation for disse, forankret tekstuelt med faglig terminologi
 • Vurdering og perspektivering: Bevidsthed om samfundsforhold, kulturelle og historiske sammenhænge
 • Formidlingskompetencer:
 • kohærens: strukturel sammenhæng og dybere forståelse af de sammenhænge, ord opererer i. Ordforråd, mm.
 • kohæsion: (grammatik og sproglig sammenhæng)
 • modtagerbevidsthed: at man er bevidst om sprogligt niveau og kan indrette sproget derefter i forhold til den givne modtager