Metoder i erhvervsøkonomi

Fra viden til Erhvervsøkonomiske metoder

Sigtepunkter for erhvervsøkonomi

Hvad er formålet med at lave undersøgelser i erhvervsøkonomi?

 • Orientering. Overblik over et stofområde
 • Forklaring. Sammenhænge og mønstre i ofte komplekse sammenhænge
 • Handlemuligheder. Hvilke mulige løsninger er der på problemer vi har identificeret.

Hvilket niveau går vores undersøgelse på?

 • Lokalt, national, regionalt, globalt

Erhvervsøkonomiske metoder i overblik

 • Undersøgelse (f.eks hvorfor klarer Novo Nordisk sig så godt?)
 • Sammenligning (Hvad er forskellen på IPhone og android mobiler og hvad betyder det for pris, brand mm.?)
 • Caseanalyse (Pandora/Vestas – undersøgelse af konkrete virksomheder)

Empiri i erhvervsøkonomi

 • Erhvervsøkonomi bygger først og fremmest på empiri (erfaring)
 • Empirien kan være baseret på statistiske data eller spørgeskemaundersøgelser – det kaldes kvantitativ metode.
 • Kvantitativ metode bruger værktøjer fra matematikken – f.eks regression, statistisk usikkerhed m.m. til at behandle tallene.
 • Empirien kan også være baseret på interview eller observationer – det kaldes kvalitativ metode.
 • Kvalitativ metode bruger værktøjer fra dansk og historie. Der fortolkes f.eks på interviewpersoners udsagn for at forstå deres mening.

Krav til empirien

 • For kvantitativ empiri gælder der bl.a. krav om
  • Repræsentativ (Kan en stikprøve afspejle en hel befolkning f.eks
  • Gyldighed (Måler du rent faktisk det du er ude på at måle
 • For kvalitativ empiri gælder der bl.a. krav om
  • Spørgeteknik i interviewundersøgelser (ikke ledende spørgsmål f.eks)
  • Overvejelser om hvordan intervieweren selv påvirker interviewpersonens svar – og tage nødvendige forholdsregler.

Teori i Erhvervsøkonomi

 • Empirien kan ikke stå alene. Der er behov for teori der kan give forklaringer til de tal eller udsagn (kvalitative og kvantitative data) vi står med.
 • Teorier/modeller er forklaringer på erhvervsøkonomiske sammenhænge og består ofte af flere forskellige begreber. Et eksempel kan være teorien om udbud og efterspørgsel. Her præsenteres en forklaring på hvordan virksomheder og forbrugere opfører sig på et frit marked.
 • Valg af Teori/modeller i erhvervsøkonomi er et vigtigt punkt, da teorien/modeller ofte styrer valget af empiri (deduktiv metode)