Progressionsplan:

(Her skal være et link)

C-niveau:

Opgavegenrer:

 • Musikprojekt som optakt til mundtlig eksamen.

Kompetencer:

 • Musikfaglige begreber
 • Opgaveskrivning: litteratursøgning, litteraturhenvisning, anden formalia.

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • Musikteoretiske øvelser
 • Musikalsk analyseopgaver
 • Basale satsopgaver

Kompetencer:

 • Musikfaglighed og forberedelse til f.eks. SRP og AT

A-niveau:

Opgavegenrer:

 • Musikteoretiske øvelser
 • Musikalsk analyseopgaver
 • Arrangementsopgaver

Kompetencer:

 • Musikfaglighed som forberedelse både til den mundtlige og skriftlige eksamen samt forberedelse til AT, SRO og SRP