Fransk – Taksonomiske niveauer

  • Redegørelse: Hvad sker der, hvem gør hvad, hvornår etc. – samt indplacering i historisk periode og miljø.
  • Analyse: Med udgangspunkt i gennemgået tema, der viser elevens forståelse af hovedpersonerne og deres handling, tid/ sted. Analysen af tekster, film og billeder har fokus på tekstforståelse.
  • Diskussion: Med perspektivering til andet gennemgået materiale.