Matematik – Taksonomiske niveauer

Redegørelse

Forklare hvad opgaven går ud på og hvad der er målet for beregningerne. Oversætte problemstillingerne i opgaven/projektet til matematisk sprog og matematiske modeller. Tydeligt markere resultaterne og eventuelt fortolke hvad tallene betyder.

Analyse / undersøgelse

Dette taksionomiske niveau kommer typisk til udtryk i opgaver, hvor materialet er hentet fra virkelige problemstillinger.

Løsning af de matematiske problemer, idet fremgangsmåder og resultater dokumenteres ved hjælp af formler, matematiske sætninger, beviser, et passende antal mellemregninger, figurer og grafer. Resultaterne skal ofte oversættes til opgavens kontekst.

Diskussion / vurdering

Resultatet overføres til opgavens kontekst. I nogle opgavetyper kan man blive bedt om at vurdere resultaterne og give en fortolkning i forhold til den sammenhæng fra virkeligheden opgaven stammer fra. Man skal også være i stand til kritisk at se på egne resultater og derved opdage åbenlyse fejl i beregningerne.