Musik – Progressionsplan

Grundforløb:

Mangler

1.g

 • Musikfaglige begreber
 • Opgaveskrivning:
 • Litteratursøgning
 • Litteraturhenvisning
 • Anden formalia

2.g  

 • Musikteoretiske øvelser 
 • Musikalske analyseopgaver 
 • Basale satsopgaver 
 • Musikfaglighed og forberedelse til f.eks. SRO, SRP og evt. TU 

3.g  

 • Musikteoretiske øvelser på et højere niveau 
 • Musikalske analyseopgaver på et højere niveau 
 • Arrangementsopgaver  
 • Musikfaglighed som forberedelse både til den mundtlige og skriftlige eksamen samt forberedelse til SRP og evt. TU