Musik – Progressionsplan

Grundforløb:

Mangler

1.g

 • Musikfaglige begreber
 • Opgaveskrivning:
 • Litteratursøgning
 • Litteraturhenvisning
 • Anden formalia

2.g

 • Musikteoretiske øvelser
 • Musikalske analyseopgaver
 • Basale satsopgaver
 • Musikfaglighed og forberedelse til f.eks. SRO, SRP og evt. TU

3.g

 • Musikteoretiske øvelser på et højere niveau
 • Musikalske analyseopgaver på et højere niveau
 • Arrangementsopgaver
 • Musikfaglighed som forberedelse både til den mundtlige og skriftlige eksamen samt forberedelse til SRP og evt. TU