Religion – Taksonomiske niveauer

Redegørelse: 

  • for teori, problemstilling, herunder hypotese og metode ift. feltarbejde.

Kildekritik: 

  • Hvilken kilde arbejdes med. Metoden er hentet fra historie.

Analyse/ undersøgelse: 

  • Analyse af empiri: Tekst, billeder / eller andet ikonografisk materiale, ritualer – eller af udført feltarbejde. I analysen inddrages refleksioner over relevant teori.

Diskussion/ vurdering: 

  • Diskussion af undersøgelsens resultater – evt. med perspektivering til andet gennemgået materiale under andre emner.