Bioteknologi – Progressionsplan

1.g.

 • Problemløsningskompetencer
 • Formidlingskompetencer
 • Bearbejde, analysere og fortolke data

2.g.

 • Problemløsningskompetencer
 • Formidlingskompetencer
 • Bearbejde, analysere og fortolke data
 • Formulere problemstillinger under anvendelse af fagudtryk
 • Analysere og vurdere artikler med bioteknologisk indhold

3.g.

 • Problemløsningskompetencer
 • Formidlingskompetencer
 • Bearbejde, analysere og fortolke data
 • Analysere og vurdere artikler med bioteknologisk indhold
 • En præcis beskrivelse og analyse af en bioteknologisk problemstilling forudsætter en korrekt anvendelse af fagudtryk og evne til at fremhæve de væsentlige punkter. Herved opøves en kombination af faglige og formidlingsmæssige kompetencer