Progressionsplan:

C-niveau:

Opgavegenrer:

 • Portfolio
 • Mindre løbende skriftligt arbejde, registreringsopgaver og noteskrivning – oftest udført i undervisningstiden

Kompetencer:

 • Fagterminologi
 • Analyse (formelle virkemidler, betydnings- og socialanalyse) og fortolkning
 • Bevidsthed om udvalgte kunsthistoriske perioder
 • Gengivelsesstrategier

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • Portolio
 • Mindre løbende skriftligt arbejde, registreringsopgaver og noteskrivning – oftest udført i undervisningstiden.

Kompetencer:

 • Fagterminologi
 • Analyse (formelle virkemidler, betydnings- og socialanalyse) og fortolkning
 • Bevidsthed og udvalgte kunsthistoriske perioder
 • Gengivelsesstrategier

Opgavegenrer:

Portfolio:

Portfolio betyder en beholdning af dokumenter; beholdningen opbevares i en form for mappe, hvori eleven skal dokumentere dine erhvervede kompetencer i et fag.

Kriterier for en god portfolio:

Den gode portfolio er en systematisk samling af arbejder, som viser den studerendes præstationer inden for fagets temaer og kompetencer (praktisk og til dels skriftligt)

Den skriftlige dimension indbefatter elevens selvstændige valg af indhold, og viser elevens refleksioner omkring emner, analyser af professionelle værker, registrerings- og fotoopgaver.

(Her skal være en pdf med en eksemplarisk opgave)

Rapport

(her mangler noget)

Kriterier for en god rapport

 • Korrekt sprog.
 • Korrekt brug af fagterminologi.
 • Forståelse for koblingen mellem teori og praksis.

(Her skal være en pdf med en eksemplarisk opgave)

Forestillings- analyse.

(her mangler noget)

Kriterier for en god rapport

 • Korrekt sprog.
 • Korrekt brug af fagterminologi.
 • Forståelse for koblingen mellem teori og praksis.

(Her skal være en pdf med en eksemplarisk opgave)

Taksonomiske niveauer: (mangler)

Redegørelse

Analyse

Diskussion/Vurdering