Fysik – Taksonomiske niveauer

I det skriftlige arbejde i fysik bliver man ofte bedt om at redegøre, analysere eller vurdere. I fysik betyder det så:

Redegøre:

  • Forklare hvad bogstaver i formler betyder
  • Forklare sammenhæng mellem forskellige fysiske størrelser
  • Beskrive et eksperiment

Analyse:

  • Opstille formler for sammenhænge og udføre beregning
  • Vise en sammenhæng som ikke er kendt på forhånd
  • Fortolkning af grafer og figurer

Vurdering:

  • Kommentere og fortolke resultater
  • Perspektivering