Matematik – Opgaver

Almindelig eksamens- og hjemmeopgave

Bemærk at redegørelse altid indgår (og som regel er det højeste taksonomiske niveau i matematik), men bemærk, at de to andre niveauer ikke altid skal indgå i en opgavebesvarelse.

Opgaven løses efter følgende struktur:

  • Præsentation af opgaven. (Hvad er det, vi skal finde ud af?)
  • Oversættelse af opgaven til matematiske udregninger (Hvordan finder vi ud af det?)
  • Matematiske udregninger, grafer/CAS. Det er her løsningen bestemmes/findes.
  • Konklusion på opgaven/oversættelse af den matematiske løsning til opgavens kontekst.

Kriterier for en god opgave:

Overalt skal der være en god sammenhængende tekst der viser hvad opgavens spørgsmål går ud på, hvordan du tænker og hvordan du vil løse de enkelte delspørgsmål.

Der skal bruges de korrekte matematiske tegn og symboler, gode illustrative grafer og figurer. Et passende antal mellemregninger skal med som dokumentation. Alternativt skal der vedlægges udskrifter fra de tekniske hjælpemidler du bruger. Datasprog fra CAS-programmer skal oversættes til det almindelige matematiske sprog.

Hvis du bruger tekniske hjælpemidler (f.eks. TI-nspire) skal det tydeligt fremgå hvad de bruges til og hvilken matematik de hjælper med at løse.

Figurer og grafer er ofte en vigtig del af dokumentationen og der skal være en klar forbindelse mellem teksten og illustrationerne.

Der skal som regel sluttes af med en konklusion på, hvad resultatet er blevet og hvad det betyder. Det endelige facit skal fremgå tydeligt og hvis der er enheder i opgaveteksten skal de med i de afsluttende konklusioner.

Her er et link til de sædvanlige bedømmelseskriterier ved skriftlige prøver (link til de 4 bedømmelseskriterier indsættes her)

Her kan du se en eksemplarisk matematikopgave

Projektopgave

(Tager ofte udgangspunkt i et problem fra virkeligheden)

I selve opgaveformuleringen vil der altid være delspørgsmål som besvares et af gangen. De enkelte delspørgsmål vil være af den type der er nævnt ovenfor under almindelige eksamens-/ hjemmeopgaver.

Kriterier for en god opgave:

Overalt skal der være en god sammenhængende tekst der viser hvad opgavens spørgsmål går ud på, hvordan du tænker og hvordan du vil løse de enkelte delspørgsmål.

Der skal bruges de korrekte matematiske tegn og symboler, gode illustrative grafer og figurer. Et passende antal mellemregninger skal med som dokumentation. Alternativt skal der vedlægges udskrifter fra de tekniske hjælpemidler du bruger. Datasprog fra CAS-programmer skal oversættes til det almindelige matematiske sprog.

Hvis du bruger tekniske hjælpemidler (f.eks. TI-nspire) skal det tydeligt fremgå hvad de bruges til og hvilken matematik de hjælper med at løse.

Der skal som regel sluttes af med en tydelig konklusion på hvad resultatet er blevet og hvad det betyder for den sammenhæng fra virkeligheden opgaven er stillet i. Det endelige facit skal fremgå tydeligt. Hvis der er enheder i opgaveteksten skal de med i de afsluttende konklusioner.

Som det heraf ses er selve formidlingsdelen en væsentlig del af besvarelsen af en projektopgave.

Her kan du se hvordan en projektformulering ser ud.

Her kan du se en eksemplarisk projektbesvarelse