Progressionsplan:

(Her skal være et link)

 

C-niveau:

Opgavegenrer:

 • Opgavesæt
 • Temaopgaver
 • Projektopgaver

Kompetencer:

 • Hvordan man benytter tegn og skriver matematik på computer.
 • Brøkstreg i stedet for semikolon
 • Hvordan man skriver tekst/forklaringer til sine opgaver
 • Integration af TI-nspire og andre hjælpemidler i skriftligt arbejde
 • Analyse og fortolkning i mellem det matematiske sprog og de behandlede emner

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • Opgavesæt
 • Temaopgaver
 • Projektopgaver

Kompetencer:

 • Hvordan man skriver tekst og forklaringer til sine opgaver
 • Integration af TI-nspire og andre hjælpemidler i skriftligt arbejde
 • Analyse og fortolkning i mellem det matematiske sprog og det de behandlede emner
 • Sammenhæng mellem tekst og figurer

A-niveau:

Opgavegenrer:

 • Opgavesæt
 • Temaopgaver
 • Projektopgaver

Kompetencer:

 • Hvordan man skriver tekst og forklaringer til sine opgaver
 • Integration af TI-nspire og andre hjælpemidler i skriftligt arbejde
 • Analyse og fortolkning i mellem det matematiske sprog og det de behandlede emner
 • Sammenhæng mellem tekst og figurer

Opgavegenrer:

Almindelig eksamens- og hjemmeopgave.

Bemærk at redegørelse altid indgår (og som regel er det højeste taksonomiske niveau i matematik), men bemærk, at de to andre niveauer ikke altid skal indgå i en opgavebesvarelse.

Opgaven løses efter følgende struktur:

 • Præsentation af opgaven. (Hvad er det, vi skal finde ud af?)
 • Oversættelse af opgaven til matematiske udregninger (Hvordan finder vi ud af det?)
 • Matematiske udregninger, grafer. Det er her løsningen bestemmes/findes.
 • Konklusion på opgaven/oversættelse af den matematiske løsning til opgavens kontekst.

Kriterier for en god opgave:

Overalt skal der være en god sammenhængende tekst der viser hvordan du tænker og hvordan du vil løse opgaven.

Der skal bruges de korrekte matematiske tegn og symboler, gode illustrative grafer og figurer. Et passende antal mellemregninger skal med som dokumentation.

Hvis du bruger tekniske hjælpemidler (f.eks. TI-nspire) skal det tydeligt fremgå hvad de bruges til og hvilken matematik de hjælper med at løse.

Der skal som regel sluttes af med en tydelig opsamling på hvad resultatet er blevet og hvad det betyder. Det endelige facit skal fremgå tydeligt.

(Her skal være et eksempel på en eksemplarisk opgave)

Projektopgave

(Tager ofte udgangspunkt i et problem fra virkeligheden)

I selve opgaveformuleringen vil der altid være delspørgsmål som besvares et af gangen. De enkelte delspørgsmål vil være af en af de typer nævnt ovenfor under almindelige eksamens-/ hjemmeopgaver.

Kriterier for en god opgave:

Overalt skal der være en god sammenhængende tekst der viser hvordan du tænker og hvordan du vil løse opgaven.

Der skal bruges de korrekte matematiske tegn og symboler, gode illustrative grafer og figurer.

Hvis du bruger tekniske hjælpemidler (f.eks. TI-nspire) skal det tydeligt fremgå hvad de bruges til og hvilken matematik de hjælper med at løse.

Der skal som regel sluttes af med en tydelig opsamling på hvad resultatet er blevet og hvad det betyder. Det endelige facit skal fremgå tydeligt.

Som det heraf ses er selve formidlingsdelen en væsentlig del af besvarelsen af en projektopgave.

(Her skal der være et eksempel på en eksemplarisk opgave.)

Taksonomiske niveauer

Redegørelse:

Oversætte problemstillingerne i projektet til matematisk sprog og modeller.

Analyse/ undersøgelse:

Løsning af de matematiske problemer (idet fremgangsmåder forklares vha. formler/sætninger, mellemregninger, figurer).

Diskussion/ vurdering:

Resultatet overføres til virkeligheden, fortolkes og diskuteres