Progressionsplan:

(Her skal være et link)

 

C-niveau:

Opgavegenrer:

 • Artikel
 • Anmeldelse
 • Dagbog
 • Brev
 • Læserbrev

Kompetencer:

 • Artikel: formidlingsbevidsthed
 • Anmeldelse: beskrivelse samt vurdering
 • Dagbog: personlig beretning
 • Brev: Træning af særlige vendinger i forbindelse med brevskrivning
 • Læserbrev: argumentation

B-niveau:

Opgavegenrer:

Kompetencer:

A-niveau:

Opgavegenrer:

Kompetencer:

Opgavegenrer:

Delprøve 1:

En time uden hjælpemidler. Opgaven kan indeholde følgende opgavetyper:

 

 • Tekstens genre
 • Tekstens tema
 • Tekstens formål
 • Sæt informationerne fra teksten i kronologisk rækkefølge
 • Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål
 • Markér det rigtige svar
 • Sandt eller falsk?
 • Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte
 • Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaring i højre spalte
 • Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne/synonymerne i højre spalt
 • Vælg det rigtige af de fremhævede ord
 • Giv billedet en titel på spansk og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk
 • Beskriv historien bag billedet på spansk. Skriv 3-5 sætninger på spansk
 • Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre, til venstre eller begge billeder
 • Kig på billedet og gør sætningerne færdige på spansk
 • Hvad forestiller billedet? Sæt kryds og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk.
 • Beskriv billedet med 3-5 sammenhængende sætninger på spansk. Brug mindst 3 … (fx adjektiver)

Kriterier for en god opgave:

Sprogrigtighed og en vis variation (Kan uddybes)

(Her en PDF med en eksemplarisk opgavebesvarelse eller to)

 

Delprøve 2:

Tre timer med alle hjælpemidler. Fri skriftlig formulering på baggrund af tekstforlæg.

For alle opgavetyper gælder, at man skal skrive en tekst på spansk på 300 ord.

 • Artikel
 • Anmeldelse
 • Dagbog/blog
 • Brev/e-mail
 • Læserbrev

Kriterier for en god opgave:

Det er væsentligt, at opgaven skal løses med de benspænd der gives, og at eleven udviser en vis genrebevidsthed. (Uddyb)

(Her en PDF med en eksemplarisk opgavebesvarelse eller to)

Taksonomiske niveauer:

I spansk bevæger man sig på to niveauer. Redegørelse og vurdering.

At redegøre vil sige at…

At vurdere vil sige at…