Drama – Progressionsplan

Grundforløb (3 moduler):

Her arbejder vi ikke med skriftlighed.

C-niveau:

Portfolio:

Mindre, løbende skriftligt arbejde og noteskrivning – oftest udført i undervisningstiden. Indholdet samles til to afleveringsopgaver der omhandler det teoretiske og praktiske arbejde i faget.

Kompetencer:

  • Fagterminologi og genrebevidsthed med brug af eksempler fra undervisningen.
  • Analyse, fortolkning og vurdering af tekster og forestillinger.

  • Bevidsthed om udvalgte teaterhistoriske perioder.

  • Selvrefleksion og forbedringsstrategi i fht. eget sceniske arbejde.

Digital Præsentation:

Dokumentation af det afsluttende projektarbejde. Her forklares og argumenteres for projektarbejdets ide, realisationsprocessen beskrives og der reflekteres over rollearbejdet (individuelt). Desuden skal præsentation reflektere over målgruppens reaktioner og vurdere proces og produkt.

B-niveau:

Opgaveskrivningen vil i udgangspunktet minde om det eleverne kender fra c-niveau, men det faglige stof vil være mere komplekst og varieret i udtrykket.

Portfolio:

Mindre, løbende skriftligt arbejde og noteskrivning – oftest udført i undervisningstiden. Indholdet samles til to afleveringsopgaver der omhandler det teoretiske og praktiske arbejde i faget.

Kompetencer:

  • Fagterminologi og genrebevidsthed med brug af eksempler fra undervisningen.

  • Analyse, fortolkning og vurdering af tekster og forestillinger.

  • Bevidsthed om udvalgte teaterhistoriske perioder – samt de ligheder og forskelle der er på forskellige dramatiske udtryksformer.

  • Selvrefleksion og forbedringsstrategi i fht. eget sceniske arbejde med brug af konkrete eksempler.

Digital præsentation (gruppeaflevering):

Dokumentation af de to afsluttende projektarbejder. Her forklares og argumenteres for projektarbejdets ide, realisationsprocessen beskrives og der reflekteres over rollearbejdet (individuelt). Desuden skal præsentation reflektere over målgruppens reaktioner og vurdere proces og produkt.