Drama – Progressionsplan

Grundforløb: (Mangler)

1.g.

For begge afleveringer gælder at det er løbende skriftligt arbejde:

 • Genredefinitioner
 • Forestillingsanalyse – (redegørelse og analyse).
 • Fagterminologi.
 • Bevidsthed om udvalgte teaterhistoriske perioder.
 • Selvrefleksion.
 • Overskue og strukturere.

2.g.

 • Rapporter:
  Redegørelse og argumentation for kunstneriske valg i relation til projektets idé.
 • Perspektivering til relevant teori og metode.
 • Selvrefleksion.

 

 • Forestillingsanalyser:
  Redegørelse for det sceniske udtryk.
 • Analyse og fortolkning af stykkets tema / budskab.
 • Perspektivering til relevant teori og metode.

C-niveau:


Opgavegenrer:

 • Portfolio: Mindre, løbende skriftligt arbejde og noteskrivning – oftest udført i undervisningstiden. Indholdet samles til to afleveringsopgaver der omhandler det teoretiske arbejde i faget.


Kompetencer:

 • Fagterminologi
 • Analyse og fortolkning
 • Bevidsthed om udvalgte teaterhistoriske perioder
 • Forbedringsstrategi

 

B-niveau:


Opgavegenrer:

 • Rapport: Afleveringsopgave efter de to større projekter
 • Forestillingsanalyse: Analyse og fortolkning af to overværede forestillinger.


Kompetencer:

 • Fagterminologi
 • Analyse og fortolkning
 • Bevidsthed om udvalgte teaterhistoriske perioder
 • Forbedringsstrategi