Naturgeografi – Taksonomiske niveauer

Progression i sværhedsgrad gennem rapporten

Igennem rapportens opbygning vil i gradvist flytte jer længere og længere op i sværhedsgrad, hvilket kan forklares ud fra Blooms taksonomi, se figur 1 herunder. I bevæger jer også fra det kendte til det ukendte, så I vil typisk opleve, at det er lettere at redegøre for noget teori, men sværere at finde ud af, hvad I skal diskutere.

Når I ved begyndelsen af rapporten beskriver, redegør og forklarer for forsøgets formål, teori og metode arbejder i med kendskab og forståelse. Dvs. det er de to første trin i Blooms taksonomi.

Når I behandler jeres data og frembringer figurer og tabeller bevæger I jer ind på anvendelses-trinnet, og når I analyserer resultaterne, sammenligner og udleder det centrale og essentielle arbejder I på analyse-trinnet. Dvs. det er de to midterste trin i Blooms taksonomi.

Til slut i rapporten, i diskussionsafsnittet, arbejder I med at sammenholde og kombinere resultater med teori og I kritiserer og diskuterer forsøgets resultater og anvendelighed. Dvs. nu bevæger I jer op på de højeste niveauer af Blooms taksonomi, nemlig syntese og vurdering.

For at opnå de højeste karakterer i skalaen skal der arbejdes godt på alle trinnene, men især diskussionsafsnittet i rapporten er det afsnit, der kan løfte opgaven op på et højt niveau.

Her kan du kan se en figur over Blooms taksonomi.