Fransk – Progressionsplan

Arbejdet med den skriftlige dimension i fransk fungerer som:

 1. Støtte til undervisningen hvor fokus er at udvikle kommunikative færdigheder. Dvs. de små skriftlige opgaver skal støtte op omkring det emne, der mundtligt arbejdes med i timerne.
 2. Som selvstændig disciplin hvor du lærer at udtrykke dig om en problemstilling på et klart og nogenlunde flydende fransk.

Eftersom der ikke er en skriftlig eksamen efter 2.g, er det først i 3g., for de elever, der har valgt at hæve fransk B til A niveau, at eksamensopgaveformen primært trænes.

Grundforløb samt 1.g.

I starten består det skriftlige arbejde af mindre skriftlige produktioner, som skal understøtte udvikling af ordforråd inden for bestemte emner samt skal hjælpe til sætningsopbygning.

 • Grammatikøvelser
 • Ordforrådsøvelser
 • Konstruktion af simple sætninger
 • Ordbogsopslag
 • Postkort
 • Maíls
 • Resuméer
 • Billedbeskrivelse

2.g

I 2.g arbejdes videre med:

 • Grammatiske øvelser
 • Ordforrådsøvelser
 • Små oversættelser
 • Længere resumeer
 • Billedbeskrivelser
 • Mindre analyse: Karakteristik af personer, miljø, samfund
 • Argumentation
 • Tekstanalyse

3.g

I 3.g arbejdes med:

 • Genrebevidsthed: Novelle, drama, lyrik, avisartikel, journal intime, blog, brev
 • Ordforrådsøvelser
 • Argumentation
 • Grammatiske øvelser
 • Tekstanalyse
 • Den skriftlige eksamensform trænes med opgaver fra delprøve 1 og 2.