Drama – Opgaver

Portfolio:

Portfolio betyder en beholdning af dokumenter og billeder; beholdningen opbevares i en elektronisk mappe eller slide, hvori eleven skal dokumentere sine erhvervede kompetencer.

Kriterier for en god portfolio:

Den gode portfolio er en systematisk samling af arbejder, som viser den studerendes præstationer inden for fagets temaer og kompetencer (praktisk og teoretisk).

Den skriftlige dimension viser elevens refleksioner omkring de teaterhistoriske periode, egne projekter samt analyser af professionelle værker.

Her kan du se et eksempel på en portfolio.

Digital præsentation:

Projektarbejdet dokumenteres i en digital præsentation, der skal:

1) forklare og argumentere for projektarbejdets idé.

2) beskrive og reflektere over realisationsprocessen
– Skriv herunder individuelt om jeres arbejde med jeres rolle:

  • Rollen: Type, karakter, psykologisk-naturalistisk tegnet? Kendetegn ved spillestil?
  • Metoder og teknikker: Commedia dell’Arte, impro, Stanislavskij, episke, absurde, moderne elementer?

3) forholde sig til målgruppens reaktioner.

4) vurdere proces og produkt.