Drama – Opgaver

Portfolio:

Portfolio betyder en beholdning af dokumenter og billeder; beholdningen opbevares i en elektronisk mappe eller slide, hvori eleven skal dokumentere sine erhvervede kompetencer.


Kriterier for en god portfolio:

Den gode portfolio er en systematisk samling af arbejder, som viser den studerendes præstationer inden for fagets temaer og kompetencer (praktisk og teoretisk).

Den skriftlige dimension viser elevens refleksioner omkring de teaterhistoriske periode, egne projekter samt analyser af professionelle værker.

Her kan du se et eksempel på en portfolio.

 

Rapport

Afleveringsopgave efter hvert større projekt. Overordnede krav: Redegørelse for de overvejelser over de kunstneriske valg, gruppen har truffet undervejs i processen samt perspektivering til relevant historie og teori.

Rapporten skal:

 • forklare og argumentere for projektets idé (hvad ville vi med forestillingen, målgruppe, budskab/morale? – og hvorfor?)
 • beskrive og reflektere over realisationsprocessen (herunder arbejdet med egen (primære) rolle)
 • redegøre for de teorier og teknikker der er valgt.
 • reflektere over og vurdere produkt (med henblik på forslag til forbedringer).
 • beskrive målgruppen og dens reaktioner (med henblik på forslag til forbedringer og udfoldelse af nye sider af projektet).


Kriterier for en god rapport

 • Korrekt sprog.
 • Korrekt brug af fagterminologi.
 • Forståelse for koblingen mellem teori og praksis.
 • Giv konkrete eksempler fra tekst, proces og fremlæggelse, og diskutér/vurdér.

Her kan du se et eksempel på en rapport.

Forestillingsanalyse


Afleveringsopgaver efter to overværede forestillinger.

Indhold:

 • Beskrivelse af oplevelse og indtryk, set i forhold til anmeldelse(r).
 • Analyse og fortolkning af forestillingens udtryk.
 • Perspektivering til gennemgået forløb.


Kriterier for en god forestillingsanalyse

 • Korrekt sprog.
 • Korrekt brug af fagterminologi.
 • Forståelse for koblingen mellem forestilling og teori.

Her kan du se et eksempel på en forestillingsanalyse.