Psykologi – Progressionsplan

Opgave:

 • Fordybelse i faglig problemstilling
 • Bearbejdelse og formidling af undersøgelsesresultater koblet med teori
 • Redegørelse, analyse, diskussion & perspektivering

Synopsis:

 • Koncentreret række stikord til mundtlig fremlæggelse og diskussion af faglig problemstilling. Vil typisk indeholde:
 • Kortfattet præsentation af et emneområde, hvor der gøres rede for en selvstændigt afgrænset psykologifaglig problemstilling
 • Redegørelse for relevant psykologisk viden, herunder teori og undersøgelser, som inddrages til at belyse den formulerede problemstilling
 • Faglig begrundet stillingtagen til den inddragne psykologiske viden, herunder i hvilket omfang den giver svar på den eller de valgte problemstillinger
 • Vurdering af mulige andre forklaringer eller perspektiver.

C-niveau:

Opgavegenrer:

 • Ingen skriftlighed på C-niveau.

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • En 5 elev-timers opgave i 3.g valgfrit placeret på året. Består af ét større produktorienteret projektarbejde, hvor eleverne selvstændigt fordyber sig i en faglig problemstilling og gennemfører og bearbejder mindre former for feltundersøgelser. Kan afleveres både som traditionel opgave, synopsisopgave og som mundtligt præsenteret ppt.
 • Udarbejdelse af synops(-er) (valgfrit antal/ingen elevtimer) mhp. eksamenstræning

Kompetencer:

Opgave:

 • Fordybelse i faglig problemstilling
 • Bearbejdelse og formidling af undersøgelsesresultater koblet med teori
 • Egen erfaring med at indsamle empiriske data
 • Overvejelser og kritisk stillingtagen til anvendt metode
 • Redegørelse, analyse, diskussion & perspektivering

Synopsis:

Består af en koncentreret række stikord til mundtlig fremlæggelse og diskussion af faglig problemstilling. Vil typisk indeholde:

 • kortfattet præsentation af et emneområde, hvor der gøres rede for en selvstændigt afgrænset psykologifaglig problemstilling
 • redegørelse for relevant psykologisk viden, herunder teori og undersøgelser, som inddrages til at belyse den formulerede problemstilling
 • faglig begrundet stillingtagen til den inddragne psykologiske viden, herunder i hvilket omfang den giver svar på den eller de valgte problemstillinger
 • vurdering af mulige andre forklaringer eller perspektiver.