Spansk – Opgaver

I spansk består den skriftlige eksamen i 3.g af en delprøve 1 og en delprøve 2.

Delprøve 1 består af 12-13 opgaver. En række af opgaverne er forskelllige typer af multiple-choice-opgaver. Opgavetyperne kan beskrives således:

 • Tekstens genre
 • Tekstens tema
 • Tekstens formål
 • Sæt informationerne fra teksten i kronologisk rækkefølge
 • Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål
 • Markér det rigtige svar
 • Sandt eller falsk?
 • Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte
 • Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaring i højre spalte
 • Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne/synonymerne i højre spalte
 • Vælg det rigtige af de fremhævede ord

Kriterier for en god løsning af multiple-choice-opgaver:

Multiple-choice-opgaverne skal løses korrekt. Eleverne skal bruge deres evne til at forstå spansk, og nogle af opgaverne kræver en god grammatisk viden. Idet delprøve 1 er uden hjælpemidler, kræver disse opgaver et godt ordforråd.

Se bilag 1. Her er et eksempel på en besvarelse af nogle af opgavetyperne.

Bilag 1

En række af opgaverne i delprøve 1 er billedbeskrivelser. Opgavetyperne kan beskrives således:

 • Giv billedet en titel på spansk og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk
 • Beskriv historien bag billedet på spansk. Skriv 3-5 sætninger på spansk
 • Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre, til venstre eller begge billeder
 • Kig på billedet og gør sætningerne færdige på spansk
 • Hvad forestiller billedet? Sæt kryds og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk.
 • Beskriv billedet med 3-5 sammenhængende sætninger på spansk. Brug mindst 3 … (fx adjektiver)

Kriterier for en god løsning af billedbeskrivelser:

Her lægges der vægt på ordforråd, evne til at gøre sig forståelig, grammatisk korrekthed samt kulturel viden. Det er væsentligt at eleven sætter billedet ind i den kulturelle sammenhæng. Skriveopgaverne kan evt. inkludere et krav om at anvende et særligt grammatisk fænomen. Se bilag 2. I dette eksempel skal nær-fremtid anvendes.

Bilag 2

Delprøve 2:

Tre timer med alle hjælpemidler med undtagelse af brug af Internettet, brug af oversættelsesprogrammer eller kommunikation med omverden. Fri skriftlig formulering på baggrund af tekstforlæg.

For alle opgavetyper gælder, at man skal skrive en tekst på spansk på 250 ord i én af følgende genrer:

 • Artikel
 • Dagbog/blog
 • Brev/e-mail
 • Læserbrev

Hvordan skriver man en artikel?

En artikel behandler på baggrund af et kildemateriale et emne og skal informere en modtagergruppe. En

artikel kan skrives til forskellige målgrupper og i forskellige sammenhænge. Derfor skal eleverne være

bevidste om afsender – og modtagerforhold.

Hvordan skriver man et læserbrev?

Læserbreve skrives ikke af journalister men af avisens eller bladets læsere. De kan handle om alt fra vigtige

samfundsproblemer til personlige ytringer. Nogle læserbreve er både oplysende og fulde af gode argumenter,

andre blot udtryk for helt personlige følelser. Et læserbrev vil også kunne publiceres på en blog.

Hvordan skriver man en dagbog?

En dagbog er en bog, hvori der skrives uformelle kronologiske daterede oplæg. En dagbog er for det meste

privat, hvori man skriver til sig selv om sin hverdag, sine tanker, sine holdninger og ønsker. Men en dagbog

kan også bruges mere offentligt i form af en personlig blog.

Hvordan skriver man et brev?

Et brev kan være både formelt og uformelt, og ord, udtryk og høflighedsvendinger og stilniveau varierer

derefter. Et brev kan skrives som en e-mail. Det er vigtigt at tage højde for det afsender- og modtagerforhold,

der fremgår af opgaveformuleringen.

Der er ingen specifikke krav til layout

Kriterier for en god løsning af delprøve 2:

Det er væsentligt, at opgaven skal løses med de benspænd der gives. Der vil i delprøve 2 være en ordboks med 10 verber. Eleven skal anvende og understrege 5 af verberne i 3 forskellige tider. De 5 verber må altså kun bøjes i de tre angivne tider. Noter i en parantes hvilken tid verbet bøjes i.

Det er desuden væsentligt, at eleven opbygger sin besvarelse på baggrund af materialesamlingen. Her tæller det op, at eleven anvender meget af materialet. Eleven skal huske kildehenvisninger i form af fodnoter.

Her er et eksempel på hvordan en delprøve 2 opgave kan løses:

Opgavens formulering:

Skriv i genren diario om din rejse til Costa Rica. Skriv ca. 250 ord. Brug og understreg 5 af verberne fra ordboksen i disse 3 tider: før-nutid, nutid og præteritum

morder matar vivir hablar mostrar ver tener estar creer mirar

Delprøve 2 besvarelse:

El lunes, 2. de mayo

Hoy he hablado con un guía muy interessante, que sabe mucho de los serpientes de Costa Rica. Hay muchos serpientes venenosos en el país. El guía me mostró (præteritum) un serpiente que está (nutid) capaz de matar a una persona. Afortunadamente Costa Rica es un país muy desarollado y por eso el país tiene un nivel alto de seguridad y salud. Los expertos han desarollado antídotos para cada serpiente venenoso. Costa Rica gana dinero en esta manera, porque el país puede exportar los antídotos a otros países con los mismos serpientes. (kilde 3)

El miércoles, 4. de mayo

Esta noche (præteritum) una puesta del sol preciosa y pensé en mi vida. Hay mucho más pobreza en Costa Rica en comparación con Dinamarca, (kilde 1) y me siento afortunada. ¡Por ejemplo hay muchas chicas embarazadas que solo tienen (nutid) 15 años! Es una sociedad muy diferente. Es muy difícil tener un nivel alto de enseñanza, cuando las chicas quedan embarazas tan jovenes. (kilde 2) En Dinamarca la edad de dar a luz a un bebé es mucho más alta.

El sábado, 7. de mayo

He llegado (før-nutid) al aeropuerto y ahora estoy escribiendo mi última descripción. ¡Nunca voy a olvidar este viaje tan precioso y interesante!