Matematik – Progressionsplan

Grundforløb:

 • Overgang fra grundskolens matematik til gymnasiets matematik
 • Fokus på det matematiske sprog og de matematiske symboler
 • Begyndende brug af CAS-værktøj i simple sammenhænge

1.g.

 • Hvordan man benytter tegn og skriver matematik på computer.
 • Korrekt notation (f.eks. brøkstreg i stedet for kolon og skråstreg når man dividerer)
 • Hvordan man skriver tekst og forklaringer til sine opgaver
 • Anvendelse af CAS i skriftligt arbejde
 • Analyse og fortolkning mellem det matematiske sprog og de behandlede emner

2.g.

 • Hvordan man skriver tekst og forklaringer til sine opgaver
 • Anvendelse af CAS i skriftligt arbejde
 • Analyse og fortolkning mellem det matematiske sprog og de behandlede emner
 • Sammenhæng mellem tekst og figurer

3.g.

 • Uddybning af de nævnte punkter fra 1.g og 2.g, men nu med større grundighed og præcision
 • Ny teori indføres og opgaverne bliver mere komplekse og stiller større krav til formidling

C-niveau:

Opgavegenrer:

 • Opgavesæt
 • Temaopgaver
 • Projektopgaver

Kompetencer:

 • Hvordan man benytter tegn og skriver matematik på computer.
 • Korrekt notation (f.eks. brøkstreg i stedet for kolon og skråstreg når man dividerer)
 • Hvordan man skriver tekst og forklaringer til sine opgaver
 • Anvendelse af CAS i skriftligt arbejde
 • Analyse og fortolkning mellem det matematiske sprog og de behandlede emner

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • Opgavesæt
 • Temaopgaver
 • Projektopgaver

Kompetencer:

 • Hvordan man skriver tekst og forklaringer til sine opgaver
 • Anvendelse af CAS i skriftligt arbejde
 • Analyse og fortolkning mellem det matematiske sprog og de behandlede emner
 • Sammenhæng mellem tekst og figurer

A-niveau:

Opgavegenrer:

 • Opgavesæt
 • Temaopgaver
 • Projektopgaver

Kompetencer:

 • Hvordan man skriver tekst og forklaringer til sine opgaver
 • Anvendelse af CAS i skriftligt arbejde
 • Analyse og fortolkning mellem det matematiske sprog og de behandlede emner
 • Sammenhæng mellem tekst og figurer
 • Uddybning af de nævnte punkter fra 1.g og 2.g, men nu med større grundighed og præcision
 • Ny teori indføres og opgaverne bliver mere komplekse og stiller større krav til formidling