Basal videnskabsteori

På Allerød Gymnasium har eleverne arbejdet med basal videnskabsteori ud fra kapitel 6, 7 og 8 i bogen Primus 1 (1. udgave, 6 oplag, Systime 2007). Her har fokus været på at få identificeret, hvad de tre fakulteter (Hum-, Natur- og samfundsvidenskabelige) står for, og hvilke metoder der anvendes inden for de forskellige fakulteter.

Endvidere er kapitlet om ’Den videnskabelige basismodel’ blevet inddraget i arbejdet med basal videnskabsteori. Her har fokus været på, hvordan man kan tilgå modellen og herigennem blive klogere på, hvad ens spørgsmål er, og hvordan man kan tilgå (valg af metode) og undersøge dette.

Du kan tilgå materiale ved at trykke på følgende links:

Videnskabsteori humaniora

Videnskabsteori naturvidenskab

Videnskabsteori samfundsvidenskab

Den Videnskabelige Basismodel (1)

Samfundsfaglig metode. del 1 Metodebogen

Samfundsfaglig metode. del 2, Metodebogen